Trần Thị Mỹ Nhung

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 678
Địa chỉ thường trú: Công ty Luật TNHH Luật sư Quốc tế
Ngày sinh: 1978
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Đại học
Cơ quan công tác:Công ty Luật TNHH Luật sư Quốc tế
Chức vụ/ Chức danh:


  • Hóa học
    Y học


  • Sở hữu trí tuệ

Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

NHÀ TƯ VẤN KHÁC


Scroll