Trần Thị Mỹ Hạnh

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 73
Địa chỉ thường trú: Khu phố 6, Linh Trung, Thủ Đức, tp. HCM
Ngày sinh: 20/10/1981
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Trường Đại Học Quốc Tế
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên

  • Công nghệ sinh học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
  - Chuyên ngành: Vi sinh
  - Chuyên môn: Tối ưu hóa
  - Hướng nghiên cứu:
  + Các sản phẩm trao đổi chất của Nấm nhầy
  + Sinh học Nấm nhầy
  - Đề tài nghiên cứu:
  + Nghiên cứu khả năng tạo lipit của của các loài nấm nhầy phân lập từ Việt nam
  + Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng tổng hợp lipit của Nấm nhầy phân lập từ Việt nam
  + Anticancer activities of exopolysaccharides from myxomycetes (slime molds)
  + Eumycetozoan Project

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll