Phan Thị Quỳnh Như

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 678
Địa chỉ thường trú: Công ty TNHH Nhà Nguyễn
Ngày sinh: 1993
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Đại học
Cơ quan công tác:Công ty TNHH Nhà Nguyễn
Chức vụ/ Chức danh:


  • Trồng trọt


  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

NHÀ TƯ VẤN KHÁC


Scroll