Phan Thế Duy

( 1 đánh giá ) 252
Địa chỉ thường trú:
Ngày sinh:
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Khoa Công nghệ thực phẩm, Đại học Công nghiệp Thực Phẩm
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên

  • Công nghệ thực phẩm
   Trồng trọt

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  - Tư vấn Công nghệ tự động trong nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo chất lượng cao, tảo Spirulina…;
  - Công nghệ chiết xuất, tinh chế và nâng cao giá trị tinh dầu thiên nhiên;
  - Công nghệ chế biến phụ phẩm nông nghiệp, sản xuất các sản phẩm liên quan đến dược phẩm, nguyên liệu thực phẩm;
  - Các công nghệ sấy tĩnh: sấy buồng, sấy bơm nhiệt, sấy chân không, sấy thăng hoa…

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll