Phan Thành Trung

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 44
Địa chỉ thường trú: 83/4B Tam Bình, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh)
Ngày sinh: 1976
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Kỹ sư
Cơ quan công tác:Công ty TNHH Thương mại Khởi Kỳ Son
Chức vụ/ Chức danh: Giám đốc

  • Công nghệ sinh học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện
  Thiết bị tạo dung dịch diệt khuẩn

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll