Phạm Văn Tấn

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 314
Địa chỉ thường trú: 54 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1962
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ (2008)
Cơ quan công tác:Phân Viện Cơ Điện Nông Nghiệp & Công Nghệ Sau Thu Hoạch (SIAEP)
Chức vụ/ Chức danh: Phó Giám đốc

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin
   Cơ khí
   Công nghệ thực phẩm

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ
   Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng
   Tư vấn lập dự án đầu tư

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Tư vấn đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, công nghệ trong lĩnh vực cơ điện và công nghệ sau thu hoạch.

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll