Phạm Thị Hoa

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 53
Địa chỉ thường trú: G104 CC Hưng Vượng 1, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
Ngày sinh: 12/06/1977
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Trường Đại Học Quốc Tế
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên - Khoa Công nghệ sinh học

  • Công nghệ sinh học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng
   Tư vấn lập dự án đầu tư

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  - Lĩnh vực: Môi trường
  - Chuyên ngành: Kỹ thuật và quản lý môi trường
  - Chuyên môn: Xử lý ô nhiễm bằng phương pháp Hóa - Sinh
  - Hướng nghiên cứu:
  1. Phân hủy kỵ khí rác thải và bùn thải tạo khí metan
  2. Sản xuất nhiên liệu rắn xử dụng rác thải
  3. Xử lý nước thải bằng trùn (earth-worm)
  4. Phân tích hiệu quả - chí phí dự án môi trường
  5. Hóa môi trường
  6. Xử lý nước cấp
  7. Giám sát chất lượng môi trường
  - Đề tài nghiên cứu:
  + Nguyên cứu xử lý lục bình để sản xuất phân bón, khí sinh học và xử lý nước thải
  + Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của các chất dinh dưỡng lên quá trình phân
  + Nghiên cứu xác định các thông số tối ưu hóa cho quá trình phân hủy kỵ khí rác thải thải sinh hoạt hữu cơ
  + Nghiên cứu khả thi cho việc xử lý bùn thải ao nuôi trồng thủy sản nước ngọt
  + Nghiên cứu khả năng phân giải các chất hữu cơ và tác nhân gây bệnh trong nước thải của một số chủng nấm mục gỗ trắng bản địa

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll