Phạm Ngọc Châu

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 27
Địa chỉ thường trú: 50 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1980
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Kỹ sư
Cơ quan công tác:Công ty Cổ phần Galaxy BioTech
Chức vụ/ Chức danh: Trưởng phòng

  • Công nghệ sinh học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện
  Bao bì bảo quản sinh học

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll