Nguyễn Văn Phương

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 50
Địa chỉ thường trú: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Ngày sinh: 11/08/1970
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:PGS.TS
Cơ quan công tác:Trường Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia TP. HCM
Chức vụ/ Chức danh: Trưởng Trung tâm Quản lý Công

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ
   Tư vấn lập dự án đầu tư

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  - Lĩnh vực: Kinh tế
  - Chuyên ngành: Kinh tế
  - Chuyên môn: Kinh tế và quản trị
  - Hướng nghiên cứu:
  1. Hoạt động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chuyển giao công nghệ và giao thương quốc tế.
  2. Thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ trong kinh doanh, hoạt động khởi nghiệp và quản trị trong lãnh vực y tế và giáo dục.
  - Đề tài nghiên cứu:
  + Đánh giá hiệu quả liên kết giữa hộ nông dân nuôi cá Tra và các doanh nghiệp chế biến tại tỉnh An Giang.
  + Giải pháp nâng cao năng lực công nghệ thông qua chuyển giao công nghệ và R&D ở các doanh nghiệp ngành dược và thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh
  + Vai trò quản lý của Nhà nước tác động tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bình Dương
  + Mối quan hệ giữa mức độ hội nhập và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam. Tác động điều phối của nhân tố khoản dự phòng tổ chức lên mối quan hệ này
  + Tác động lan toả của doanh nghiệp nước ngoài lên hoạt động của doanh nghiệp trong nước

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll