Nguyễn Văn Phương

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 112
Địa chỉ thường trú: 93 Cách Mạng, phuờng Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM
Ngày sinh: 11/8/1970
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Phó Giáo sư - Tiến sỹ
Cơ quan công tác:Trường đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia TP. HCM
Chức vụ/ Chức danh: Trưởng Trung tâm Quản lý Công

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ
   Tư vấn lập dự án đầu tư

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  1. Hoạt động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chuyển giao công nghệ và giao thương quốc tế.
  2. Thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ trong kinh doanh, hoạt động khởi nghiệp và quản trị trong lãnh vực y tế và giáo dục.

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll