Nguyễn Thị Thà

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 231
Địa chỉ thường trú: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM
Ngày sinh: 1969
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Đại học
Cơ quan công tác:Phân viện Công nghiệp Thực phẩm tại TP. HCM
Chức vụ/ Chức danh:

  • Công nghệ thực phẩm

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

  Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll