Nguyễn Ngọc Hải

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 79
Địa chỉ thường trú: Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM
Ngày sinh: 09/02/1967
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:PGS.TS
Cơ quan công tác:Trường Đại Học Quốc Tế
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Lĩnh vực: Toán giải tích
  - Chuyên ngành: Toán tối ưu
  - Chuyên môn: Toán học
  - Hướng nghiên cứu:
  1. Giải tích lồi, ,
  2. Lý thuyết tối ưu
  3. Hình học tính toán
  - Đề tài nghiên cứu:
  + Về định lý điểm bất động, nguyên lí biến phân Ekeland và bài toán cân bằng
  + Một số tính chất của tập lồi suy rộng trong đa giác đơn
  + Các định lý kiểu Blaschke trong không gian mêtric

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll