Nguyễn Mạnh Tuấn

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 551
Địa chỉ thường trú: 58/3 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, TP.HCM
Ngày sinh: 1961
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:PGS.TS
Cơ quan công tác:Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng
Chức vụ/ Chức danh: Phó Viện trưởng

    • Điện, điện tử, công nghệ thông tin
      Vật liệu và luyện kim
      Môi trường
      Công nghệ Nano

  • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

    • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

  • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

    Tư vấn về các lĩnh vực khoa học vật liệu và công nghệ nanô

    Các công trình nghiên cứu:

    - Nghiên cứu và ứng dụng triển khai pin mặt trời (năng lượng mặt trời).

    -Nghiên cứu và chế tạo pin nhiên liệu DMFC và PEMFC.

    - Nghiên cứu và chế tạo các nano kim loại, nano bán dẫn, các nano từ tính, các vật liệu trong kỹ thuật và môi trường, trong y sinh học.

    NHÀ TƯ VẤN KHÁC


    Scroll