Nguyễn Khoa Minh

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 28
Địa chỉ thường trú: 83, rue Marcel Mérieux-69960 Corbas, France
Ngày sinh: 1978
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Kỹ sư
Cơ quan công tác:Robinetterie Industrielle Industrial Valves
Chức vụ/ Chức danh: Giám đốc thương hiệu

  • Y học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện
  Dụng cụ nha khoa. Thiết bị nha khoa, ...

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll