Nguyễn Đức Minh

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 307
Địa chỉ thường trú:
Ngày sinh: 1974
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:ThS.
Cơ quan công tác:Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2
Chức vụ/ Chức danh:

  • Thuỷ sản

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  -Công nghệ sản xuất tôm càng xanh toàn đực (2012-2015)
  -Thăm dò sinh sản móng tay chúa (2014 - 2015)
  -Công nghệ nuôi tôm càng xanh toàn đực (2016-2017)

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll