Lê Văn Hóa

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 133
Địa chỉ thường trú: Ấp 2, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1970
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Kỹ sư
Cơ quan công tác:Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Cảng Hiệp Phước
Chức vụ/ Chức danh: Giám đốc

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Tư vấn về:
  - Xếp dỡ hàng hóa các loại.
  - Dịch vụ trung chuyển quốc tế hàng Container.
  - Đóng bao, lưu kho, bảo quản và giao nhận.
  - Giao nhận kho vận và cung ứng dịch vụ Logistic.
  - Cung ứng các dịch vụ Container và thủ tục Hải quan.
  - Cung ứng các dịch vụ hàng hải.

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll