Lê Thanh Phong

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 181
Địa chỉ thường trú: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Ngày sinh: 1973
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:PGS
Cơ quan công tác:ĐH Cần Thơ
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên cao cấp

  • Trồng trọt

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng
   Tư vấn lập dự án đầu tư

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

   

  1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
  STTTên lĩnh vực nghiên cứu chính
  1 Cây lương thực và cây thực phẩm
  2 Cây rau, cây hoa và cây ăn quả
  3 Khoa học công nghệ trồng trọt khác
  4 Nông lâm kết hợp
  2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
  STTTên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụngNăm
  hoàn thành
  Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành)Trách nhiệm tham gia trong đề tài
  1B2010-16-177; Đánh giá tác động môi trường trong canh tác cây ăn trái, rau, màu và lúa ở đồng bằng sông Cửu Long2012Đề tài cấp bộChủ nhiệm
  3. Sách và giáo trình xuất bản.
  STTTên sáchNhà xuất bảnNăm
  xuất bản
  Số ISBNTác giảĐồng
  tác giả
  4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
  Xuất bản tiếng Anh
  1. Nguyễn Hải Thanh , Ngô Thụy Diễm Trang, Lê Thanh Phong, Trần Sỹ Nam, Võ Hoàng Việt . 2019. CURRENT STATUS OF WASTES MANAGEMENT AND TREATMENTS IN INTENSIVE AND SEMI-INTENSIVE WHITELEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) FARMS: CASE STUDY IN SOC TRANG PROVINCE, THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Journal of Vietnamese Environment. Special Issue APE2019. 44-51. (Đã xuất bản)
  2. Lê Thanh Phong, Đoàn Văn Hồng Thiện, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Trung Tính, Lê Việt Dũng. 2019. FACTORS AFFECTING TECHNOLOGY TRANSFER IN THE MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 3. 65-74. (Đã xuất bản)
  Xuất bản tiếng Việt
  1. Nguyễn Hải Thanh , Ngô Thụy Diễm Trang, Lê Thanh Phong, Trần Sỹ Nam, Võ Hoàng Việt . 2020. HIỆN TRẠNG NGHỀ NUÔI TÔM NƯỚC LỢ TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2011-2019 VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 392. 97-105. (Đã xuất bản)
  2. Lê Thanh Phong, Võ Quang Minh. 2019. XÁC ĐỊNH NHÂN TỐ CANH TÁC BỀN VỮNG CÂY ĂN TRÁI TẠI TỈNH HẬU GIANG. Khoa học Đất Việt Nam. 57. 45-49. (Đã xuất bản)
  3. Lê Thanh Phong, Trần Hồng Thúy. 2015. PHÂN TÍCH CÁC KHÓ KHĂN VÀ QUAN TÂM CỦA NÔNG DÂN THỰC HIỆN CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC TẠI HUYỆN HỒNG DÂN VÀ PHƯỚC LONG, TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 55-64. (Đã xuất bản)
  4. Lê Thanh Phong, Hà Minh Tâm. 2015. ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG CỦA BA MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN, GAP VÀ TRUYỀN THỐNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 64-75. (Đã xuất bản)
  5. Lê Thanh Phong, Lê Đặng Ngọc Ẩn. 2014. KHẢO SÁT TÍNH BỀN VỮNG SINH THÁI CỦA CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC TẠI HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 1-11. (Đã xuất bản)
  6. Lê Thanh Phong, Phạm Thành Lợi. 2014. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG CANH TÁC BƯỞI (CITRUS MAXIMA MERR.) VÀ XOÀI (MANGIFERA INDICA L.) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 39-50. (Đã xuất bản)
  7. Lê Thanh Phong, Châu Hoàng Hải. 2014. KHẢO SÁT SỰ ĐA DẠNG SINH HỌC THỰC VẬT CỦA CÁC HỆ THỐNG CANH TÁC VÀ RỪNG TRÀM TẠI HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 51-63. (Đã xuất bản)
  8. Lê Thanh Phong, Phạm Thành Lợi. 2012. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA SẢN XUẤT LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 106-116. (Đã xuất bản)
  9. Nguyễn Văn Quang, Lê Thanh Phong. 2007. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH CANH TÁC 2 LÚA + ĐẬU NÀNH TRÊN NỀN ĐẤT 3 VỤ LÚA TẠI TAM BÌNH, VĨNH LONG (2004-2007). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 08. 85-94. (Đã xuất bản)
  10. Dương Văn Chín, Lê Việt Dũng, Lê Thanh Phong. 2004. SO SÁNH 13 GIỐNG/DÒNG ĐẬU NÀNH TRIỂN VỌNG TẠI HUYỆN CHỢ MỚI TỈNH AN GIANG VỤ XUÂN HÈ 2004. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 138-144. (Đã xuất bản)

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll