Phạm Quang Thắng

( 1 đánh giá ) 338
Địa chỉ thường trú:
Ngày sinh:
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Thạc Sĩ
Cơ quan công tác:Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao
Chức vụ/ Chức danh: Phó Trưởng xưởng chế biến, bảo quản sau thu hoạch và nuôi trồng thủy sản

  • Công nghệ sinh học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  - Tư vấn Công nghệ bảo quản rau quả: dưa lưới, rau ăn lá, xoài, chôm chôm, thanh long, mãng cầu dai, cam…;
  - Công nghệ bảo quản nông sản ứng dụng màng chitosan – nano bạc; chitosan kết hợp poly vinyl alcohol;
  - Công nghệ bảo quản tôm khô bằng tinh dầu nghệ;
  - Công nghệ sản xuất trà túi lọc và cao tía tô Perilla ocymoides

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll