Huỳnh Thanh Thịnh

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 731
Địa chỉ thường trú: Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo AGL
Ngày sinh: 1993
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Đại học
Cơ quan công tác:Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo AGL
Chức vụ/ Chức danh:

  • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

    • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

    Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

    NHÀ TƯ VẤN KHÁC


    Scroll