Hà Việt Uyên Synh

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 46
Địa chỉ thường trú: 766/92/11 CMT8, P. 5, Q. Tân Bình, Tp. Hố Chí Minh
Ngày sinh: 23/01/1973
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sỹ
Cơ quan công tác:Trường đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia TP. HCM
Chức vụ/ Chức danh: Phó trưởng khoa Công Nghệ Thông Tin

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ
   Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  - Hướng nghiên cứu:
  1. Computer Vision
  2. Digital Image Processing
  3. Machine Learning
  4. Deep Learning
  - Đề tài, dự án nghiên cứu:
   1. Các kỹ thuật xử lý video hỗ trợ cho việc giám sát giao thông.
  2. Thuật toán phát hiện vùng chồng lấp nâng cao trong các ứng dụng xử lý video.
  3. Phát triển thuật toán phát hiện và phân loại xe trong điều kiện chồng lấp cho các hệ thống giám sát giao thông bằng camera.

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll