Dương Thị Ngọc Diệp

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 73
Địa chỉ thường trú: Khu phố 6, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Ngày sinh:
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên chính

  • Công nghệ thực phẩm

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Công nghệ chế biến tăng giá trị sản phẩm nông sản
  - Chế biến các sản phẩm từ quả thanh long ruột đỏ và ruột trắng: nước quả, nước quả lên men, rượu vang, bột quả thanh long sấy phun, bột màu.
  - Chế biến sản phẩm từ quả nho: nước quả, nước quả lên men, rượu vang.
  - Phát triển sản phẩm nước lên men và rượu vang từ dịch cơm nhầy cacao.
  - Đa dạng hóa các sản phẩm từ vỏ quả cà phê: trà túi lọc, nước quả, nước quả lên men chứa probiotic, mứt sấy dẻo, rượu vang…
  - Nghiên cứu quy trình sơ chế, làm sạch, đóng gói một số sản phẩm rau ăn lá chủ yếu của vùng rau Đà Lạt: cải bẹ xanh, cải ngọt, xà lách escarole, xà lách iceberg dạng cắt tươi và nguyên cây.
  - Nghiên cứu điều kiện chiết và cô đặc tạo dịch quả giàu hoạt chất sinh học từ trái sơ ri và ứng dụng vào đa dạng hóa sản phẩm từ sơ ri: nước sơ ri. rượu vang sơ ri, jelly sơ ri, bột quả sơ ri sấy phun.

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll