Đỗ Ngọc Sơn

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 672
Địa chỉ thường trú: 101B4 - 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh:
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Khoa khoa học ứng dụng (Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)
Chức vụ/ Chức danh: Trưởng phòng thí nghiệm Vật lý tính toán

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  • Cơ kỹ thuật, Cơ kết cấu, Cơ rạn nứt, Truyền nhiệt kỹ thuật, Tính toán tối ưu, Động lực học máy, Dao động, Gia công kim loại, Mô phỏng ứng xử cấu trúc cơ học vv….
  • Mô hình hoá và mô phỏng tương tác photon và bức xạ ion hóa đi qua vật chất, điều khiển học sinh, phân cực ánh sáng vv…

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll