Đinh Quốc Tuấn

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 346
Địa chỉ thường trú: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM
Ngày sinh: 1988
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Thạc sĩ
Cơ quan công tác:Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM
Chức vụ/ Chức danh:


  • Vật liệu và luyện kim
    Môi trường
    Trồng trọt


  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

NHÀ TƯ VẤN KHÁC


Scroll