Đào Phương Hạnh

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 465
Địa chỉ thường trú: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Aliat Legal
Ngày sinh: 1979
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Đại học
Cơ quan công tác:Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Aliat Legal
Chức vụ/ Chức danh:


  • Sở hữu trí tuệ

Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

NHÀ TƯ VẤN KHÁC


Scroll