Bùi Thị Hồng Hạnh

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 80
Địa chỉ thường trú: Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM
Ngày sinh: 07/12/1977
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Trường Đại học Quốc Tế
Chức vụ/ Chức danh: Trưởng phòng Quan hệ đối ngoại

  • Công nghệ sinh học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
  - Chuyên ngành: Sinh thái học
  - Chuyên môn: Bảo tồn và Phát triển tài nguyên sinh học rừng và biển
  - Hướng nghiên cứu:
  + Ứng dụng các quy trình vi sinh trong nuôi trồng thủy sản
  + Tương tác giữa vi sinh & vật chủ trong dinh dưỡng ở động vật

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll