Bùi Thành Pháp

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 105
Địa chỉ thường trú: 18 Bờ kè Nguyễn Du, P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang
Ngày sinh: 1980
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Kỹ sư
Cơ quan công tác:Công ty Cổ phần Giải pháp Môi trường ARES
Chức vụ/ Chức danh: Chủ tịch

  • Môi trường

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện
  Tư vấn giải pháp xử lý môi trường

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll