Bùi Thanh Bình

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 183
Địa chỉ thường trú: Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu
Ngày sinh: 1975
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Thạc sĩ
Cơ quan công tác:Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu
Chức vụ/ Chức danh:

  • Công nghệ thực phẩm

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Tham gia Đề tài "Đánh giá chất lượng hạt Macca (Macadamia intergrifolia) trồng tại Việt Nam"

  Chủ trì đề tài "Nghiên cứu thử nghiệm một số phương pháp chiết xuất dầu mè giàu chất chống oxy hóa"

  Chủ trì Đề tài "Nghiên cứu xác định khả năng kháng một số nhóm vi sinh vật cảu tinh dầu Trúc (Citrus Hystrix)"
   
  Tham gia Đế tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất một số loại thực phẩm và thức ăn chăn nuôi từ quản mắc ca"
   
  Chủ trì dự án "Sản xuất thử nghiệm dầu mè tươi bằng phương pháp ee1p nguội"
   
  Tham gia Đề tài "Nghiên cứu sản xuất dầu ăn và pectin từ phụ phẩm trái thanh long (Hylocerreus undatus)"

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll