Bùi Lê Anh Tuấn

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 87
Địa chỉ thường trú: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Ngày sinh: 1973
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:PGS
Cơ quan công tác:ĐH Cần Thơ
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên cao cấp

  • Vật liệu và luyện kim

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng
   Tư vấn lập dự án đầu tư

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Tư vấn, cung cấp dịch vụ, công nghệ bảo quản thực phẩm, chế biến thủy sản. Chuyên cung cấp kho lạnh, thiết bị làm lạnh trong dây chuyền chế biến thực phẩm


  Sản phẩm đã được chuyển giao
  • Dây chuyền sản xuất mì ăn liền 
  • Dây chuyền sản xuất cà phê hòa tan
  • Dây chuyền
   1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
   STTTên lĩnh vực nghiên cứu chính
   1 Kỹ thuật xây dựng
   2 Vật liệu xây dựng
   3 Gốm
   4 Kỹ thuật dân dụng khác
   2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
   STTTên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụngNăm
   hoàn thành
   Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành)Trách nhiệm tham gia trong đề tài
   3. Sách và giáo trình xuất bản.
   STTTên sáchNhà xuất bảnNăm
   xuất bản
   Số ISBNTác giảĐồng
   tác giả
   4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
   Xuất bản tiếng Anh
   1. Huỳnh Trọng Phước, Bùi Lê Anh Tuấn, Phạm Hữu Hà Giang, Vũ Việt Hưng. 2020. DEVELOPMENT OF A CEMENTLESS ECO-BINDER AS AN ALTERNATIVE TO TRADITIONAL PORTLAND CEMENT IN CONSTRUCTION ACTIVITIES. Journal of Science and Technology in Civil Engineering. 14. 40-52. (Đã xuất bản)
   2. Huỳnh Trọng Phước, Bùi Lê Anh Tuấn, Do Ngoc Duy. 2019. RECYCLING OF INDUSTRIAL WASTE PHOSPHOGYPSUM FOR PRODUCING NO-CEMENT MORTAR. The University of Danang, Journal of Science and Technology. 17(1.2). 32–36. (Đã xuất bản)
   3. Huỳnh Trọng Phước, Bùi Lê Anh Tuấn, Trong-Chuc Nguyen, Ngoc-Duy Do, Chao-Lung Hwang. 2019. STRENGTH AND THERMAL PROPERTIES OF UNFIRED FOUR-HOLE HOLLOW BRICKS MANUFACTURED FROM A MIXTURE OF CEMENT, LOW-CALCIUM FLY ASH AND BLENDED FINE AGGREGATES. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 625. Open access. (Đã xuất bản)
   4. Trần Thị Bích Quyên, Bùi Lê Anh Tuấn, Nguyen Thi Tho, Truong Khai Hoan, Huynh Thanh Hien. 2019. SELF-ASSEMBLY OF PD@AU CORE/SHELL NANOSHEETS USED AS A HIGHLY SENSITIVE SERS SUBSTRATE BASED ON THE DETERMINATION OF TRACE FLUORESCENT DYE. International Journal of Materials Research. 6. 563-569. (Đã xuất bản)
   5. Bùi Lê Anh Tuấn, Huỳnh Trọng Phước, Dinh Pham Gia Bao. 2019. EFFECT OF STEEL FIBER ON THE PERFORMANCE OF MEDIUM STRENGTH CONCRETE. Vietnam Journal of Construction. 5. 261–264. (Đã xuất bản)
   6. Trần Thị Bích Quyên, Đoàn Văn Hồng Thiện, Bùi Lê Anh Tuấn. 2019. NOVEL SYNTHESIS OF PD NANOSHEETS USED AS HIGHLY SENSITIVE SERS SUBSTRATE FOR TRACE FLUORESCENT DYE DETECTION. Advanced Materials Letters. 10. 279-283. (Đã xuất bản)
   7. Trần Thị Bích Quyên, Bùi Lê Anh Tuấn, Lương Huỳnh Vủ Thanh, Vo Le Nhat An, Nguyen Thi Tho, Nguyen Phu Qui, Huỳnh Tấn Thanh. 2019. A NOVEL SYNTHESIS OF TRIANGULAR PT NANOSHEETS ON PD SURFACE WITH A STRONG ELECTROCATALYTIC ACTIVITY FOR OXIDATION OF METHANOL. International Journal of ELECTROCHEMICAL SCIENCE. 14. 6986 – 6998. (Đã xuất bản)
   8. Bùi Lê Anh Tuấn, Huỳnh Trọng Phước, Duong Hoang Bao Khanh, Nguyễn Văn Thạnh. 2019. RESEARCH ON THE PRODUCTION OF FLY ASH BASED-LIGHTWEIGHT AGGREGATE FOR CONCRETE. Vietnam Journal of Construction. 1. 151–153. (Đã xuất bản)
   9. Bùi Lê Anh Tuấn. 2019. EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON PROPERTIES OF HIGH STRENGTH CONCRETE USING POZZOLANIC MATERIALS AND MANUFACTURED SAND. International Journal of Civil Engineering and Technology. 10. 200-209. (Đã xuất bản)
   10. Trần Thị Bích Quyên, Đoàn Văn Hồng Thiện, Bùi Lê Anh Tuấn, Lương Huỳnh Vủ Thanh, Nguyen Thi Xuan Chi, Nguyen Thi Diem Nhi. 2019. COMPARATIVE STUDY OF PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF PALLADIUM NANOSHEETS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 1. 64-69. (Đã xuất bản)
   11. Kang Gao, Bùi Lê Anh Tuấn, DeYing Wang, Ta-Wui Cheng, Kae-Long Lin, Chao-Lung Hwang. 2018. ELUCIDATING THE EFFECTS OF NANOSILICA ON THE CHARACTERISTICS OF ALKALI-ACTIVATED THIN-FILM TRANSISTOR LIQUID-CRYSTAL DISPLAY WASTE GLASS.. Environmental Engineering & Management Journal. Vol. 17 Issue 2. 293-306. (Đã xuất bản)
   12. Trần Thị Bích Quyên, Đoàn Văn Hồng Thiện, Bùi Lê Anh Tuấn, Lu Thi Mong Thy, Nguyen Thi Xuan Chi. 2017. SYNTHESIS OF SIO2/TIO2 NANOCOMPOSITES UNDER SUPPORTING OF MICROWAVE WITH SIO2 FROM RHA AND ITS CATALYTIC ACTIVITY. International Journal of Scientific Engineering and Technology. 3. 108-112. (Đã xuất bản)
   13. Trần Thị Bích Quyên, Bùi Lê Anh Tuấn. 2016. ENERGY EFFICIENCY RESEARCH OF HEAT INSULATION SOLAR GLASS ON BUILDINGS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 61-70. (Đã xuất bản)
   14. Bùi Lê Anh Tuấn, Trần Thị Bích Quyên, Mewael Gebregirosgis Tesfamariam, Chao-Lung Hwang, Yuan-Yuan Chen. 2016. THE USE OF BLACK RICE HUSK ASH AS AN ADDITIVE IN HIGH VOLUME FLY ASH SELF CONSOLIDATING CONCRETE. Global Journal of Engineering Science and Researches. 3. 9-21. (Đã xuất bản)
   15. Chao-Lung Hwang, Bùi Lê Anh Tuấn, Huỳnh Trọng Phước, Yogie Risdianto, A.H. Limongan, M.G. Tesfamariam, C.T. Chen. 2015. GREEN SCC DESIGN ALGORITHM AND ITS PERFORMANCE. Green Building, Materials and Civil Engineering. 2015. 623-626. (Đã xuất bản)
   16. Trần Thị Bích Quyên, Chin-Huai Young, Bùi Lê Anh Tuấn, Ching-Sung Hsu. 2015. APPLICATION OF HEAT INSULATION SOLAR GLASS FOR GLASS BUILDINGS. GMSARN International Journal. 1. 15-22. (Đã xuất bản)
   17. Bùi Lê Anh Tuấn, Mewael Gebregiorgis Tesfamariam, Yuan-Yuan Chen, Chao-Lung Hwang, Kae-Long Lin, Mung-Pei Young. 2014. PRODUCTION OF LIGHTWEIGHT AGGREGATE FROM SEWAGE SLUDGE AND RESERVOIR SEDIMENT FOR HIGH-FLOWING CONCRETE. Journal of Construction Engineering and Management. 4. (Đã xuất bản)
   18. Chao-Lung Hwang, Bùi Lê Anh Tuấn, Tran Vu An, Yogie Risdianto, Ta-Wui Cheng, Yu-Chieh Tai, Kae-Long Lin, Mewael Gebregiorgis Tesfamariam. 2014. MANUFACTURE OF ENVIRONMENTAL FRIENDLY LIGHTWEIGHT AGGREGATES FROM INDUSTRIAL WASTES THROUGH ALKALINE ACTIVATORS. 2nd International Conference on advances in chemically-activated materials, 1-3 June 2014, Changsha, China. 1. 144-152. (Đã xuất bản)
   19. Tran Thi Bich Quyen, Bùi Lê Anh Tuấn, Ching-Sung Hsu, Chin-Huai Young. 2014. APPLICATION OF HEAT INSULATION SOLAR GLASS FOR GLASS BUILDINGS. GMSARN Int. Conf. on Connectivity and Sustainability in GMS: Energy, Environmental and Social Issues, Ho Chi Minh, VietNam, 2-14 Nov. 2014. 1. (Đã xuất bản)
   20. Bùi Lê Anh Tuấn, Chao-Lung Hwang, Chun-Tsun Chen, Yogie Risdianto, Mewael Gebregiorgis Tesfamariam, Tran Vu An. 2014. APPLICATION OF SELF CONSOLIDATING CONCRETE AS MASS CONCRETE IN WEIWUYING ARTS AND CULTURE CENTER, TAIWAN. 3rd International Symposium on Design, Performance and Use of Self-Consolidating Concrete, 5-8 June 2014, Xiamen City, China. . 379-387. (Đã xuất bản)
   Xuất bản tiếng Việt
   1. Bùi Lê Anh Tuấn, Huỳnh Trọng Phước. 2019. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA XỈ ĐÁY LÒ ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ-LÝ CỦA VỮA XÂY DỰNG SỬ DỤNG HÀM LƯỢNG TRO BAY LỚN. Tạp chí Xây dựng. 5. 61–65. (Đã xuất bản)
   2. Bùi Lê Anh Tuấn, Huỳnh Trọng Phước, Nguyễn Trần Hoài Thương. 2019. SẢN XUẤT CỐT LIỆU NHẸ TỪ PHẾ THẢI BỘT GẠCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP LIÊN KẾT NGUỘI. Tạp chí Xây dựng. 7. 24–27. (Đã xuất bản)
   3. Bùi Lê Anh Tuấn, Ngô Văn Ánh, Nguyễn Nhật Trường, Kiều Phước Ngọc, Nguyễn Quốc Chiến, Hwang Chao Lung. 2018. XÂY DỰNG QUY TRÌNH TÍNH TOÁN CẤP PHỐI CHO BÊ TÔNG TỰ LÈN TRÊN CƠ SỞ TỐI ƯU CẤP PHỐI CỐT LIỆU VÀ THỂ TÍCH VỮA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 4. 1-7. (Đã xuất bản)
   4. Bùi Lê Anh Tuấn, Ngô Văn Ánh, Hwang Chao Lung, Đặng Trâm Anh. 2016. XÂY DỰNG QUY TRÌNH TÍNH TOÁN CẤP PHỐI BÊ TÔNG THƯỜNG VÀ BÊ TÔNG CÓ SỬ DỤNG TRO TRẤU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 12-19. (Đã xuất bản)
    lấy thịt nghêu tự động
  • Dây chuyền  pha chế sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
  • Dây chuyền  chiết rót vô chai – bình tự động
  • Hệ thống sấy bột nhẹ liên tục tự động
  • Hệ thống chiên chân không ( chiên các loại nông sản hoặc mít sấy chuối sấy...)
  • Hệ thống nghiền siêu mịn các loại
  • Hệ thống hút bụi , sử lý khí độc
  • Các loại máy đóng gói bao bì tự động ( đóng mì , bánh trung thu , khăn ướt , đóng gói dạng bột , dạng sệt như nem bì ..... )
  • Máy sấy các loại 
  • Băng tải xích , băng tải lưới inox ...
  • Máy nướng , cán xé khô mực tự động .
  • Thiết kế , chế tạo các loại máy công nghiệp theo đơn đặt hàng .

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll