Viện khoa học vật liệu ứng dụng

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 1006
Địa chỉ : 01A, Đường TL 29, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 02838919992
Fax :
Người đại diện : GS.TS.NCVCC. Nguyễn Cửu Khoa
Chức vụ/ Chức danh :
 

  • Vật liệu và luyện kim
   Công nghệ Nano

 • Chức năng:

  Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực KHCN vật liệu; nghiên cứu phát triển và triển khai ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới vào thực tế sản xuất và đời sống, Tham gia tư vấn triển khoa học và công nghệ vật liệu-Hóa dược.
  Xây dựng và phát triển các mối quan hệ và hợp tác nghiên cứu khoa học, triển khai và đào tạo với các viện nghiên cứu, các trường đại học, các cơ sở sản xuất trong và ngoài nước.
  Viện là đầu mối đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Hóa và Vật liệu cho Học viện Khoa học Công nghệ-Viện HLKHCN Việt Nam.
  Thực hiện các dịch vụ phân tích đánh giá thuộc lĩnh vực Hóa-Vật liệu-Y sinh dược,...
  Nhiệm vụ:

  Nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ và ứng dụng vật liệu nano, vật liệu vô cơ-hữu cơ, vật liệu xúc tác, vật liệu quang, vật liệu xử lý môi trường và các chất có hoạt tính sinh học.
  Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu và sản xuất trong và ngoài nước để tổ chức chế tạo, sản xuất thử nghiệm và triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào các lĩnh vực sản xuất và đời sống.
  Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn, phản biện, thẩm định các đề án và các chương trình khoa học và công nghệ liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu của Viện.
  Tổ chức đào tạo về các chuyên ngành liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu của Viện dưới các hình thức: nghiên cứu sinh, đào tạo cao học, các lớp bồi dưỡng sau đại học, các lớp chuyên đề ngắn hạn, các chương trình đào tạo chuyên gia khoa học công nghệ.
  Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu, triển khai và đào tạo trong các lĩnh vực nghiên cứu của Viện.
  Quản lý đội ngủ cán bộ, cơ sở hạ tầng và các tài sản khác của Viện.

 • DỊCH VỤ CUNG CẤP

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng
   Đo lường, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm

   

  ĐƠN VỊ TƯ VẤN KHÁC

  Scroll