Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng tỉnh Cà Mau

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 139
Địa chỉ : 263 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường 5 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 383 0407
Fax : (0290) 383 0407
Người đại diện : Nguyễn Thanh Truyền
Chức vụ/ Chức danh :

Chức năng nhiệm vụ chính

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cà Mau tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn các dịch vụ về kỹ thuật phương tiện đo, kiểm nghiệm, thử nghiệm, tư vấn, đào tạo và cung ung các dịch vụ về kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường. chất lượng theo quy định của pháp luật.
 


  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng
    Đo lường, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm

Sản phẩm

Thực hiện các dịch vụ về kiểm định, hiệu chuẩn các dịch vụ về kỹ thuật phương tiện đo, kiểm nghiệm, thử nghiệm, tư vấn, đào tạo và cung ung các dịch vụ về kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường. chất lượng theo quy định của pháp luật.

SẢN PHẨM

  • grid
  • list
Sản phẩm / trang:

ĐƠN VỊ TƯ VẤN KHÁC

Scroll