Trung tâm Kỹ thuật Thí nghiệm và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Tháp

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 214
Địa chỉ : Đường Bờ Kè, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đổng Tháp
Điện thoại : (0277) 385 1833
Fax : (0277) 385 1831
Người đại diện : Nguyễn Hồng Thắng
Chức vụ/ Chức danh :

Chức năng nhiệm vụ chính

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ; tổ chức bộ máy biên chế và tài chính theo Khoản 3, Mục 1, Điều 1 Nghị định 96/2010/NĐ-CP và Điểm e, Khoản 1, Điều 1 Thông tư liên tịch 36/2011/TTLT/BKHCN-BTC-BNV; có tư cách pháp nhân được mở tài khoản tại ngân hàng và Kho Bạc nhà nước tại địa phương, được sử dụng con dấu riêng để giao dịch.


  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng
    Tư vấn thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ
    Đo lường, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm

Sản phẩm

- Hoạt động phục vụ quản lý nhà nước
- Nghiên cứu triển khai
- Đào tạo tập huấn
- Tư vấn dịch vụ kỹ thuật.
- Đo lường, phân tích, kiểm nghiệm,...

SẢN PHẨM

  • grid
  • list
Sản phẩm / trang:

ĐƠN VỊ TƯ VẤN KHÁC

Scroll