Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp - trường Đại học Đà Lạt

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 41
Địa chỉ : Nhà A6, Trường Đại học Đà Lạt, số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : 263.3822.246
Fax : 263.3822.246
Người đại diện : TS. Trương Thị Ngọc Thuyên
Chức vụ/ Chức danh :
 

 • Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp là một đơn vị trực thuộc trường Đại học Đà Lạt có các chức năng tổ chức dịch vụ đào tạo, tư vấn và hợp tác trong nước và quốc tế. Chức năng bao gồm nhưng không giới hạn trong các hoạt động cụ thể như sau:
  - Tổ chức các khóa học ngắn hạn có chứng chỉ về phát triển kỹ năng, định hướng nghề nghiệp, huấn luyện kỹ năng thực hành nghề nghiệp.
  - Tổ chức các khóa đào tạo theo nhu cầu của các tổ chức và doanh nghiệp.
  - Kết nối doanh nghiệp và trường đại học phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo. Tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường sự hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp.
  - Tổ chức đào tạo cung cấp tri thức khởi nghiệp. Thực hiện tư vấn khởi nghiệp và vận hành trung tâm ươm tạo doanh nghiệp.
  - Chủ động tìm kiếm và tổ chức thực hiện các dự án hợp tác trong và ngoài nước theo phê duyệt của Ban Giám hiệu.

 • SẢN PHẨM
 • Xây dựng trung tâm thành một trung tâm ươm tạo khởi nghiệp kiểu mẫu tại Tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên. Cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng cho các nhóm khởi nghiệp như: không gian làm việc chung, tư vấn thương mại hoá các sản phẩm nghiên cứu, ươm tạo doanh nghiệp, tổ chức cuộc thi ý tưởng thường niên. Tiến tới xây dựng các hoạt động tư vấn và đào tạo trực tuyến.
  - Hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp bằng việc tổ chức các buổi hội thảo, sự kiện lên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Xây dựng nhận thức về đổi mới sáng tạo trong cộng đồng. Ươm mầm và kết nối các ý tưởng kinh doanh tiềm năng đến với các nhà đầu tư/các chuyên gia tư vấn khởi nghiệp, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp ở tỉnh Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam nói chung.
  - Đẩy mạnh dịch vụ đào tạo ngắn hạn. Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển nguồn nhân lực, cung cấp các công cụ về đổi mới sáng tạo, giúp doanh nghiệp tạo ra các chiến lược bền vững trên thị trường.
  - Đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cũng như nâng cao nhận thức tư duy đổi mới sáng tạo cho sinh viên, cổ vũ sinh viên đam mê nghiên cứu, học tập và sáng tạo để đóng góp cho xã hội. Đưa việc đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành một môn học chính quy cho tất cả các chuyên ngành tại trường từ năm học 2018-2019. Thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp sinh viên năm 2018. Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng kinh doanh sáng tạo” là một cuộc thi thường niên.
  - Thông qua các hoạt động nói trên, trung tâm góp phần ngày càng nhân rộng mạng lưới các mầm ươm, trường đại học, doanh nghiệp, cố vấn, các nhà đầu tư…

   

  ĐƠN VỊ TƯ VẤN KHÁC

  Scroll