Hội thảo “Metrohm - Giải pháp kiểm soát trực tuyến, tự động chất lượng dầu khí, hóa chất, phân bón, xi mạ… trong nhà máy sản xuất”

Giải pháp kiểm soát Metrohm từ Thụy sĩ được thiết kế, lắp đặt riêng, phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng nhà máy và hướng đến bốn mục tiêu mang lại lợi ích cho doanh nghiệp gồm: Tính an toàn, chính xác, giảm chi phí và tăng năng suất.
Giải pháp tích hợp trực tuyến các phương pháp phân tích hóa học để giám sát dây chuyền sản xuất và đưa thông tin cảnh báo khi có sự cố bao gồm: Phương pháp chuẩn độ, sắc ký ion, điện hóa, quang phổ cận hồng ngoại… Kết quả phân tích được tổng hợp và đưa vào hệ thống điều hành toàn nhà máy, hỗ trợ thông tin kịp thời trong quá trình vận hành.
 
Techport.vn
Scroll