Giải pháp thủy canh hồi lưu kết hợp cảm biến IoT trong nông nghiệp

Mô hình nông nghiệp sử dụng phương pháp hồi lưu thủy canh kết hợp hệ thống cảm biến thông báo các chỉ số thông qua smartphone.
Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Kim
Scroll