Giải pháp giáo dục trực tuyến trong thời đại công nghệ số

Giải pháp học tập trực tuyến của Touch Pride tạo điều kiện để học viên có thể chủ động lựa chọn những môn học ưa thích, từ đó giáo viên được phép truy cập yêu cầu của học viên để mở các khóa đào tạo trực tuyến và tự tạo nguồn thu nhập.
Công ty TNHH Touch Pride
Scroll