Giải pháp chống hạn, cải tạo đất cho cây trồng bằng hạt siêu trữ nước

Hạt trữ nước chống hạn tăng cường khả năng giữ nước cho đất trồng giúp giảm tình trạng thiếu nước (giảm 50% lượng nước tưới) trong thời điểm khô hạn, hỗ trợ phát triển bộ rễ giúp cây tăng trưởng nhanh hơn.
Công ty TNHH Chớp Ngay
Scroll