Công nghệ xử lý nước hồ bơi không dùng Chlorine – Cung cấp ion điện giải bảo vệ sức khỏe

Công nghệ xử lý nước hồ bơi không dùng Chlorine đem lại nguồn nước sạch đạt chuẩn nước uống, không chất độc hại, không mùi và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người bơi khi vận động, vui chơi trong hồ.
Công ty TNHH Dương Hà Retek USA
Scroll