Công nghệ tuyển khoáng và xử lý chất rắn

Công ty TNHH Nam Nhật sẽ giới thiệu đến các đơn vị công nghệ tuyển khoáng, giải pháp đầu tư nhà máy, thiết bị tuyển khoáng; nhà máy xử lý chất thải rắn cũng như các công nghệ liên quan nhằm xác định hướng đầu tư thông qua những dự án chuyển giao công nghệ thực tế. Bên cạnh đó, hội thảo còn có sự tham gia của chuyên gia đầu ngành về địa chất và nhà máy sản xuất thiết bị tuyển khoáng đến từ Ukraine.
Công ty TNHH Nam Nhật
Scroll