Công nghệ tưới nhỏ giọt ứng dụng cho cây trồng ở vùng đất nhiễm mặn

Công nghệ tưới nhỏ giọt hỗ trợ cho các hộ nông dân, hợp tác xã, trang trại và doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp khắc phục tình trạng độ mặn cao tác động xấu đến cây trồng.
Công ty CP Công nghệ tưới Khang Thịnh
Scroll