Công nghệ sấy động ứng dụng năng lượng mặt trời trong chế biến thực phẩm

Công nghệ sấy động ứng dụng năng lượng mặt trời sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí năng lượng, nhân công, đảm bảo các sản phẩm sau sấy đạt yêu cầu về cảm quan và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Khoa Kỹ thuật Công nghệ - Trường đại học Văn Hiến
Scroll