Bảo quản thực phẩm bằng công nghệ MAP

An toàn - Tươi ngon - Tiện lợi - Kinh tế là 4 từ đại diện cho công nghệ bảo quản thực phẩm bằng cách thay đổi thành phần không khí bên trong bao bì sản phẫm bằng hỗn hợp khí thích hợp với từng loại sản phẩm được bao gói. Đây chính là nội dung cơ bản của giải pháp đóng gói và bảo quản thực phẩm bằng công nghệ khí tiên tiến MAP (Modified Atmosphere Packaging). Quý vị quan tâm đến giải pháp này? Mời tham khảo nội dung trong video.
Công ty Cổ phần Rynan Agrifoods
Scroll