Hội thảo giới thiệu phần mềm HealthTek 4.0 ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe

Với định hướng phát triển theo xu hướng công nghệ 4.0, Công ty TNHH Healthtek đã giới thiệu giải pháp “Smart Hospital – Bệnh viện không giấy tờ” trong đó phần mềm Healthtek 4.0 là một sản phẩm nổi bật. Healthtek 4.0 được thiết kế với mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, tuân theo chính sách nhà nước về CNTT trong quản lý bệnh viện, luật khám chữa bệnh, thông tư 54/2017 ban hành Bộ tiêu chí về ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám chữa bệnh,…
Hội thảo tại "Chợ công nghệ & thiết bị chuyên ngành y tế - Giải pháp môi trường cho bệnh viện và phòng khám" (Techmart Y tế 2018)
- Thời gian hội thảo: 10g45-11g30 ngày 12/10/2018
- Chủ đề: Giới thiệu phần mềm HealthTek 4.0 ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe
- Trình bày: TS.Đặng Vũ Hoàng, Công ty trách nhiệm hữu hạn HealthTek
Quý khách xem thông tin chi tiết tại đây, tải tài liệu hội thảo tại đây
 
 
 
Công ty trách nhiệm hữu hạn HealthTek
Scroll