Hội thảo giới thiệu "Hệ thống ảo hóa máy trạm WANVDI"

Giải pháp cung cấp môi trường làm việc ảo hóa linh hoạt và an toàn hơn so với mô hình truyền thống.
- Thời gian hội thảo: 9g00-11g30 ngày 23/11/2018
- Trình bày: Công ty TNHH Công nghệ thông tin WAN
- Quý khách tham khảo thông tin chi tiết tại đây, tải tài liệu hội thảo tại đây.
Công ty TNHH Công nghệ thông tin WAN
Scroll