Hội thảo giới thiệu giải pháp lưu truyền hình ảnh y tế và chẩn đoán từ xa

Hệ thống có các chức năng như: lưu trữ hình ảnh y tế và thông tin của bệnh nhân tương thích chuẩn DICOM; nhận hình ảnh DICOM từ máy chụp chuyển về; xem và xử lý hình ảnh, mô phỏng 3D,…; liên kết hệ thống thông tin bệnh viện với máy chụp để tự động chuyển thông tin bệnh nhân; xem, xử lý hình ảnh DICOM; lập báo cáo từ xa thông qua các thiết bị hiển thị có kết nối mạng internet…
Hội thảo tại "Chợ công nghệ & thiết bị chuyên ngành y tế - Giải pháp môi trường cho bệnh viện và phòng khám" (Techmart Y tế 2018)
- Thời gian hội thảo: 10g00-10g45 ngày 12/10/2018
- Chủ đề: Giải pháp lưu truyền hình ảnh y tế và chẩn đoán từ xa
- Trình bày: Ông Bùi Trọng Tín, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Trần Thịnh
Thông tin chi tiết về giải kháp, quý khách tham khảo tại đây, tải tài liệu hội thảo tại đây.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Trần Thịnh
Scroll