Hội thảo giới thiệu giải pháp điều trị và chăm sóc bệnh nhân

Tại hội thảo, đại diện công ty Hợp Lực sẽ giới thiệu giải pháp trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân: quản lý thân nhiệt; bơm tiêm giảm đau Telemedicine; áp lực cơ học phòng thuyên tắc phổi có huyết khối; nuôi ăn qua ống xông”.
- Thời gian hội thảo: 10g30-11g30
- Chủ đề: “Giới thiệu một số giải pháp trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân: quản lý thân nhiệt; bơm tiêm giảm đau Telemedicine; áp lực cơ học phòng thuyên tắc phổi có huyết khối; nuôi ăn qua ống xông”
- Trình bày: Ông Đinh Xuân Lộc, Công ty cổ phần giải pháp và dịch vụ Hợp Lực
Thông tin chi tiết, quý khách có thể tham khảo tại đây. Tải tài liệu hội thảo tại đây.
 
Công ty cổ phần giải pháp và dịch vụ Hợp Lực
Scroll