[Trực tiếp] Hội thảo giới thiệu “Ứng dụng Ozone lỏng thay thế thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật”

Ozone có khả năng diệt hầu hết các loại vi khuẩn, côn trùng và phân giải các loại thuốc bảo vệ thực vật, hoá chất, phân hoá học còn tồn lưu trong đất, đồng thời bảo vệ và cung cấp dinh dưỡng cho cây phát triển mà không cần sử dụng phân bón đạm.
- Thời gian hội thảo: 8g30-11g30 ngày 08/03/2019
- Trình bày: Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường TP.HCM
- Quý khách tham khảo thông tin chi tiết tại đây, tải tài liệu hội thảo tại đây.
Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường TP.HCM
Scroll