[Trực tiếp] Hội thảo giới thiệu "Giải pháp tương tác giữa nhà trường - phụ huynh qua App và Dashbroad"

Giải pháp tích hợp các chức năng mang tính chuyên môn hóa cao dành cho giáo viên, phụ huynh, nhân viên nhà trường và học sinh, phù hợp và linh hoạt theo từng loại hình quản lý giáo dục từ tiểu học đến đại học trong thời đại 4.0
- Thời gian hội thảo: 8g30-11g30 ngày 15/12/2020
- Trình bày: Công ty Cổ phần BusMap
- Quý khách tham khảo thông tin chi tiết tại đây
- Nếu video không hiển thị, vui lòng click vào đây để xem livestream
 
Scroll