[Trực tiếp] Hội thảo giới thiệu "Giải pháp quan trắc môi trường tự động"

Hệ thống quan trắc nước thải có khả năng lấy mẫu tự động, phân tích và truyền tải số liệu quan trắc về máy chủ để theo dõi.
- Thời gian hội thảo: 8g30-11g30 ngày 20/06/2019
- Trình bày: Công ty Cổ phần Khoa học Kỹ thuật Phượng Hải
- Quý khách tham khảo thông tin chi tiết tại đây và tải tài liệu hội thảo tại đây
Công ty Cổ phần Khoa học Kỹ thuật Phượng Hải
Scroll