[Trực tiếp] Hội thảo giới thiệu "Giải pháp giáo dục trực tuyến trong thời đại công nghệ số"

Giải pháp học tập trực tuyến của Touch Pride tạo điều kiện để học viên có thể chủ động lựa chọn những môn học ưa thích, từ đó giáo viên được phép truy cập yêu cầu của học viên để mở các khóa đào tạo trực tuyến và tự tạo nguồn thu nhập.
- Thời gian hội thảo: 8g30-11g30 ngày 28/03/2019
- Trình bày: Công ty TNHH Touch Pride
- Quý khách tham khảo thông tin chi tiết tại đây, tải tài liệu hội thảo tại đây.
 
Công ty TNHH Touch Pride
Scroll