[Trực tiếp] hội thảo giới thiệu "Giải pháp chống hạn, cải tạo đất cho cây trồng bằng hạt siêu trữ nước"

Hạt trữ nước chống hạn tăng cường khả năng giữ nước cho đất trồng giúp giảm tình trạng thiếu nước (giảm 50% lượng nước tưới) trong thời điểm khô hạn, hỗ trợ phát triển bộ rễ giúp cây tăng trưởng nhanh hơn.
- Thời gian hội thảo: 8g30-11g30 ngày 22/02/2019
- Trình bày: Công ty TNHH Chớp Ngay
- Quý khách tham khảo thông tin chi tiết tại đây, tải tài liệu hội thảo tại đây.
 
Công ty TNHH Chớp Ngay
Scroll